Over de Auteurs en grondleggers van Plant Empowerment

 

Maak kennis met de oorspronkelijke auteurs en grondleggers van Plant Empowerment, het innovatieve concept voor duurzaam en winstgevend telen: ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel.

De auteurs vormen samen een multidisciplinair team van innovatieve experts met uitgebreide fundamentele kennis van plantenfysiologie, natuurkunde, sensoren, digitale regeltechniek, en werktuigbouwkunde, gecombineerd met vele jaren praktische ervaring in de glastuinbouw.

ir. P. A. M. Geelen

Peter Geelen studeerde tuinbouwplantenteelt aan de Universiteit van Wageningen. Hij begon zijn loopbaan als docent plantenfysiologie aan de HAS Universiteit en deed later als adviseur 16 jaar praktijkervaring op in de teelt van snijrozen. Sinds 2007 is hij eigenaar van het onafhankelijke opleidings- en adviesbureau Plantmonitoring.nl. Zijn onderzoek naar de relaties tussen plantbalans en kasklimaat vanuit een fysiologisch perspectief heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de Basisprincipes van Plant Empowerment.

ir. J.O. Voogt

Jan Voogt studeerde elektronica en sensortechnologie aan de Technische Universiteit Delft. Meer dan 40 jaar is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van kasklimaatbeheersingssystemen bij Hoogendoorn Growth Management en sinds 2000 werkte hij ook voor LetsGrow.com. In 2021 startte hij een eigen bureau voor Research, Consultancy en Training onder de naam PlantPhysiLogics. Zijn bijzondere interesses zijn de fysische achtergronden van plantgedrag en de interacties tussen macro- en microklimaatcondities in kassen. Hij is er van overtuigd dat teeltmethoden gebaseerd op Plant Empowerment, dat wil zeggen het benutten van de natuurlijke eigenschappen van planten, de primaire sleutel vormen tot duurzame en winstgevende (glas)tuinbouw.

ing. P.A. van Weel

Peter van Weel heeft een rijke 42-jarige carrière als onderzoeker aan Wageningen University & Research achter de rug en ontwikkelde diverse innovatieve systemen die in de huidige kassen gebruikt worden, zoals eb- en vloed vloeren, dakwassers, verplaatsbare teelttafels en substraat-systemen. Samen met Jan Voogt ontwikkelde hij de klimaatbeheersingsstrategie “Aircokas”, gebaseerd op het monitoren van huidmondjesgedrag en het optimaliseren van de fotosynthese, zoals beschreven in een octrooi en een ISHS-publicatie (2008). Na zijn pensionering in 2016 , startte hij de private onderneming Weel,Invent voor de ontwikkeling van geïntegreerde, robuuste, simpele en betaalbare productiesystemen voor de glastuinbouw.

Vragen of suggesties?

Heeft u vragen of suggesties voor de auteurs?

Stuur ons een email: authors@plantempowerment.academy

 

Dank voor uw bericht!

Het boek “Plant Empowerment de basisprincipes”

Plant Empowerment is een integrale benadering van het teeltproces die gebaseerd is op de natuurlijke groeikracht van planten en gebruik maakt van fysiologische en natuurkundige principes in plaats van groene vingers en gevoel. Bovendien is Plant Empowerment universeel toepasbaar voor alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen.

De grondleggers en auteurs van “Plant Empowerment: de basisprincipes”, ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel hebben hiermee een krachtige innovatieve impuls gegeven aan het wereldwijde streven naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw.

Sinds de introductie in 2018 mag Plant Empowerment zich verheugen in een groeiende internationale belangstelling van telers, onderzoekers, consultants, kennisinstellingen en beleidsmakers. Van het boek dat beschikbaar is in het Nederlands, Engels en Spaans zijn inmiddels vele duizenden exemplaren verkocht in meer dan dertig landen.