Plant Empowerment de basisprincipes

De theorie en praktische aanpak van Plant Empowerment worden toegelicht in het boek “Plant Empowerment: de basisprincipes”. Het boek is geschreven door drie auteurs: ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel, en inmiddels in meerdere talen beschikbaar.

 In 350 pagina’s beschrijft het boek de fysiologische en fysische aspecten van het telen van gewassen in kassen.

De plantenfysiologische en natuurkundige principes worden uitgewerkt in een praktische teeltmethode die toepasbaar is voor alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen. Met behulp van duidelijke stappenplannen kunt u direct aan de slag.

Daarnaast geeft het boek veel nuttige technische  informatie over kassen, installaties en sensoren, die behulpzaam is bij het beoordelen van bestaande en nieuwe kasconcepten.

Het boek is rijk geïllustreerd met tekeningen, foto’s, grafieken en diagrammen en geschikt voor zowel educatieve als praktische doeleinden.

 

Coniunctio physicae botanicaeque mirable novos fructus producit

Plant Empowerment is een integrale benadering van het teeltproces die gebaseerd is op de natuurlijke groeikracht van planten en gebruik maakt van fysiologische en natuurkundige principes in plaats van groene vingers en gevoel. Bovendien is Plant Empowerment universeel toepasbaar voor alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen.

De auteurs van “Plant Empowerment: de basisprincipes”, ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel hebben hiermee een krachtige innovatieve impuls gegeven aan het wereldwijde streven naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw.

Sinds de introductie in 2018 mag Plant Empowerment zich verheugen in een groeiende internationale belangstelling van telers, onderzoekers, consultants, kennisinstellingen en beleidsmakers. Van het boek dat beschikbaar is in het Nederlands, Engels en Spaans zijn inmiddels vele duizenden exemplaren verkocht in meer dan dertig landen.

 

Plant Empowerment de basisprincipes

Boek

Wilt u direct het boek bestellen?

Brochure

Wilt u eerst een betere indruk krijgen van de inhoud en vormgeving van het boek?
Vraag hier de gratis brochure aan:

Aanvraag boek brochure Nederlands