Kennisinstellingen

Om de transitie van de glastuinbouw naar een duurzame toekomst mogelijk te maken is het essentieel dat alle stakeholders eendrachtig samenwerken op basis van dezelfde visie en  uitgangspunten. Plant Empowerment biedt daarvoor het fundament. Hierbij zien we ons geplaatst voor de enorme uitdaging om alle betrokkenen in de sector van de juiste kennis te voorzien en ook de samenwerking te organiseren voor de verdere ontwikkeling van deze kennis. Kennisinstellingen spelen een essentiële rol in Learning Communities waarin telers worden begeleid in hun leerproces en waarbij tegelijk onderzoekers, docenten en studenten leren van de praktijk. Daarom is het verheugend dat een groeiend aantal kennisinstellingen, zowel in Nederland als Internationaal de principes van Plant Empowerment opnemen in hun curriculum.

Groen Kennisnet

De website Groen Kennisnet is een Nederlands informatie platform voor alle groene onderwijs-sectoren.  

Het is een belangrijk platform voor o.a. het Nederlands Hoger en Middelbaar Agrarisch Onderwijs dus in het bijzonder voor bovengenoemde kennisinstellingen. Er is een menu keuze “Onderwijs & Onderzoek” met submenu “Leermiddelen” waar veel informatie te vinden is over Het Nieuwe Telen, o.a. in de vorm van webinars en Video’s.

Klik hier om naar de website Groen Kennisnet te gaan.

Hogeschool Inholland Delft

In Delft, midden in de Randstad, vind je de groene opleidingen van Hogeschool Inholland met unieke opleidingen op het gebied van tuinbouw, voeding, landschap en milieu en veeteelt. Hogeschool Inholland staat erom bekend studenten goed voor te bereiden op toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Vanaf september 2020 gebruikt Hogeschool Inholland Plant Empowerment in haar standaard curriculum voor Tuinbouw en Agribusiness studies.

HAS Hogeschool Den Bosch

HAS Hogeschool is een van de beste onderwijs- en expertisecentra in Zuid-Nederland voor de sectoren agrifood en milieu, met 2 vestigingen: ‘s-Hertogenbosch en Venlo. Op dit moment werken er ruim 450 medewerkers, 3.000 studenten en 300 deelnemers aan vakopleidingen. Studenten van de bacheloropleiding Tuinbouw & Akkerbouw gebruiken het boek Plant Empowerment als basis voor de module ‘kas en klimaat’.

Klik hier voor meer informatie over HAS en Plant Empowerment.

Aeres University of Applied Sciences Dronten

Talent voor groei, dat is waar ze voor staan. De achtergrond van Aeres Hogeschool ligt in het hoger onderwijs in de landbouw. Zij richten zich op onderwijs, onderzoek en het delen en toepassen van kennis. Op deze manier dragen zij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Vanaf september 2020 is Plant Empowerment geïntegreerd in het curriculum van zowel de Nederlandse als de internationale opleiding Tuinbouw.

Niagara College Canada

Niagara College offers more than 130 diploma, bachelor degree and advanced level programs; as well as more than 600 credit, vocational and general interest part-time studies courses. Areas of specialization include food and wine sciences, advanced technology, media, applied health and community safety, supported by unique learning enterprises in food, wine, beer, distilling, horticulture and esthetics. Plant Empowerment has been involved with Niagara College in Canada since February 2021.

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”