De missie van de Plant Empowerment Academy

Wereldwijd staat de land- en tuinbouwsector voor de enorme uitdaging om de snelgroeiende wereldbevolking te voeden terwijl de benodigde middelen zoals zoet water, nutriënten en fossiele energie steeds schaarser worden. Tegelijk moet de emissie van CO2 en chemische gewasbeschermingsmiddelen tot een absoluut minimum beperkt worden. Dit maakt de transitie naar duurzame teeltmethoden noodzakelijk en urgent.

Naar onze overtuiging moet het beter benutten van de natuurlijke groeikracht en weerbaarheid van planten de basis vormen van deze transitie. Plant Empowerment biedt de snelste route naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw wereldwijd.

Onze missie is om deze transitie naar duurzaamheid te bevorderen door kennisdeling en samenwerking. En wij vinden dat het streven naar duurzaamheid en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen niet mag worden belemmerd door concurrentie of monopolisering van kennis, informatie, middelen of methoden.

Daarom geven wij via de Plant Empowerment Academy vrije toegang tot de kennis over onze teeltmethode “Plant Empowerment” en staan wij open voor samenwerking met ieder individu, instituut, organisatie of bedrijf dat oprecht aan onze missie wil bijdragen.

De Auteurs

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”

Plant Empowerment is een integrale benadering van het teeltproces die gebaseerd is op de natuurlijke groeikracht van planten en gebruik maakt van fysiologische en natuurkundige principes in plaats van groene vingers en gevoel. Bovendien is Plant Empowerment universeel toepasbaar voor alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen.

De auteurs van “Plant Empowerment: de basisprincipes”, ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel hebben hiermee een krachtige innovatieve impuls gegeven aan het wereldwijde streven naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw.

Sinds de introductie in 2018 mag Plant Empowerment zich verheugen in een groeiende internationale belangstelling van telers, onderzoekers, consultants, kennisinstellingen en beleidsmakers. Van het boek dat beschikbaar is in het Nederlands, Engels en Spaans zijn inmiddels vele duizenden exemplaren verkocht in meer dan dertig landen.