Toeleveranciers

De Plant Empowerment Academy is een project van de Auteurs van Plant Empowerment. De Academy is onafhankelijk. Producten en activiteiten worden niet gesponsord door commerciële partijen.

Voor de praktische toepassing staan wij open voor samenwerking, want toeleveranciers spelen een essentiële rol in Learning Communities waarin telers worden begeleid in hun leerproces en waarbij tegelijk consultants en productontwikkelaars  waardevolle feed back krijgen van de andere leden van de community.

Het verheugt ons dat intussen meerdere toeleveranciers actief zijn.

Plant Empowerment Implementatie partners

Dit is een groep van internationaal opererende commerciële bedrijven  die willen bijdragen aan de verduurzaming van de glastuinbouw wereldwijd. Zij laten zich inspireren door de principes van Plant Empowerment als gemeenschappelijke basis voor hun diensten en de toepassing van hun producten in de praktijk. Meer over deze bedrijven, hun oplossingen en de ervaringen van telers hiermee vindt u op de website: www.plantempowerment.com

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”

Plant Empowerment is een integrale benadering van het teeltproces die gebaseerd is op de natuurlijke groeikracht van planten en gebruik maakt van fysiologische en natuurkundige principes in plaats van groene vingers en gevoel. Bovendien is Plant Empowerment universeel toepasbaar van alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen.

De auteurs van “Plant Empowerment: de basisprincipes”, ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel hebben hiermee een krachtige innovatieve impuls gegeven aan het wereldwijde streven naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw.   

Sinds de introductie in 2018 mag Plant Empowerment zich verheugen in een groeiende internationale belangstelling van telers, onderzoekers, consultants, kennisinstellingen en beleidsmakers. Van het boek dat beschikbaar is in het Nederlands, Engels en Spaans zijn inmiddels vele duizenden exemplaren verkocht in meer dan dertig landen.