Community

Wereldwijd passen al veel telers de duurzame teeltmethodiek Plant Empowerment toe, en met uitstekende resultaten in termen van productie, kwaliteit, efficiënt gebruik van water, nutriënten en energie en minder chemische gewasbescherming door een gezond en weerbaar gewas.

Dat gaat echter niet vanzelf, want de stap om nieuwe inzichten daadwerkelijk toe te passen in de praktijk is voor veel telers niet eenvoudig.
Het is gebleken dat dit veel meer een kwestie is van gedragsverandering dan van kennis en informatie voorziening.
Dit vereist een speciale aanpak waarbij de begrippen “Experimental Learning” en “Learning Community” een belangrijke rol spelen.

Experimental Learning

Experimental Learning, ook wel aangeduid als Learning by doing betekent leren door het zelf te doen. Het zich eigen maken van nieuwe methoden en het afleren van oude ingeslepen gewoonten vergt oefening. Een voorbeeld is leren fietsen; dat werkt alleen door op een fiets te klimmen en te gaan trappen. Experimental Learning kun je in je eentje doen, maar nog beter werkt het binnen een Learning Community.

Learning Community

Een Learning Community is een groep met een gezamenlijk doel, namelijk iets nieuws leren door  kennis en ervaringen te delen. Zo’n groep kan in dit geval bestaan uit een of meer telers en deskundigen op verschillende gebieden zoals teeltkunde, klimaat regeling, technische installaties, onderzoek ed. Door samen te werken en elkaar te inspireren, te stimuleren, zonodig te corrigeren en de resultaten met elkaar te analyseren verloopt het gezamenlijk leerproces  beter en sneller.

Daarom streven wij naar duurzame relaties met het onderzoek, onderwijs, adviseurs, toeleveranciers en andere organisaties en partijen in de glastuinbouw markt die als Ambassadeurs van de Plant Empowerment Academy in Learning Communities telers en elkaar wilen stimuleren en ondersteunen in het gezamenlijk leertraject naar duurzaam telen.

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”