Online Tools

Onderstaande Online Tools zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in verschillende processen rondom de plant in de kas.

De tools worden beschreven in het boek Plant Empowerment en worden o.a. toegepast in het cursusprogramma Het Nieuwe Telen.

De Nederlanse versie van deze tools is ook beschikbaar in de HNT Academy op de website van Kas Als Energiebron. 

De Proces simulatie tool

De Proces simulatie tool geeft inzicht in een aantal natuurkundige processen in de kas.

De tool omvat meerdere eenvoudige rekenmodellen waarmee o.a. energieverbruik, vochtafvoer, en het effect van kas- en buitencondities op het ventilatieproces kunnen worden bekeken.

De Nederlandse versie bevat per model ook enkele instructieve leeropdrachten.

Binnen de HNT Academy van Kas Als Energiebron wordt dit ook wel “de rekentool” genoemd.

Klik hier om de Proces simulatie tool te openen.

Het Psychrodiagram

Het Psychrodiagram geeft inzicht in de eigenschappen van vochtige lucht.

Het digitale diagram bevat 4 kolommen:  buiten, boven het scherm, kas, en plant.  Hiermee kan een complete analyse gemaakt worden van o.a. het vochttransport van binnen naar buiten en de invloed van temperatuur en RV op de energie inhoud van de lucht.  Voor een volledige beschrijving van het diagram: zie het betreffende hoofdstuk in het boek Plant Empowerment.

Klik hier om het Psychrodiagram te openen.

De Uitstralingsmonitor

De Uitstralingsmonitor geeft inzicht in de langgolvige uitstraling van het gewas in de kas, en van de kas naar de hemel.

De monitor is ontwikkeld door Wageningen Universiteit en Research in opdracht van Kas Als Energiebron en de Club van 100.

De monitor bevat zelf een uitgebreide toelichting die geopend kan worden met de Info- en Help-knoppen.

Klik hier om de Uitstralingsmonitor te openen.

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”