Ambassadeurs

Om de transitie van de glastuinbouw naar een duurzame toekomst mogelijk te maken is het essentieel dat alle stakeholders eendrachtig samenwerken op basis van dezelfde visie en  uitgangspunten. Plant Empowerment biedt daarvoor het fundament.

Hierbij zien we ons geplaatst voor de enorme uitdaging om alle betrokkenen in de sector van de juiste kennis te voorzien en ook de samenwerking te organiseren voor de verdere ontwikkeling van deze kennis.

Ambassadeurs spelen een essentiële rol in Learning Communities waarin telers worden begeleid in hun leerproces en waarbij tegelijk onderzoekers, docenten en studenten leren van de praktijk.

Daarom is het verheugend dat een groeiend aantal Ambassadeurs van onze Academy, zowel in Nederland als Internationaal de principes van Plant Empowerment uitdragen en toepassen.

Kas als Energiebron

Kas als Energiebron is de uitvoerder van het innovatieprogramma Het Nieuwe Telen. Het boek “Plant Empowerment de basisprincipes” wordt gebruikt als leerboek in de kennisoverdracht naar telers en andere betrokkenen in de tuinbouwsector. Verder is KAE mede-initiatiefnemer voor het boek “Plant Empowerment Digitaal Telen” waarin het uniform monitoringsprotocol wordt beschreven waardoor onderzoek, praktijk en onderwijs efficiënter kunnen samenwerken en de duurzaamheidstransitie versneld wordt.

Klik hier om naar de website KasalsEnergiebron te gaan.

Horti Tech

HortiTech verzorgt trainingen voor glastuinbouwprofessionals en optimaliseert hun organisatie, wat plaatsvindt in de nieuwe R&D kas waar ook innovaties en nieuwe technieken worden getoetst. Hun methode is gebaseerd op een slimme combinatie van stage, training, consultancy en communities van ‘best practices’. Ze creëren trainingsprogramma’s die de kennis en expertise van verschillende bronnen combineren. In dit kader draagt HortiTech ook bij aan het overbrengen van kennis over het Plant Empowerment-concept naar telers en andere belanghebbenden in de internationale tuinbouwsector.

Klik hier om naar de website van Horti Tech te gaan.

Nivola

Nivola streeft onder het motto “Nil Volentibus Arduum” (Niets is onmogelijk voor hen die willen) naar het verbeteren van het groeiklimaat voor planten in kassen op een effectieve en duurzame wijze. Nivola is hiervoor gespecialiseerd in de ontwikkeling en fabricage van producten op het gebied van verticale luchtbeweging en vochtafvoer. Met integratie en toepassing van het Plant Empowerment concept zorgt ze tevens voor meer kennis over duurzaam telen bij telers en andere betrokkenen in de internationale tuinbouwsector.

Klik hier om naar de website van Nivola te gaan.

Wireless Value

Onder de slogan “We make measuring easy. Everywhere. “ blijft Wireless Value doorbouwen aan een robuust draadloos meetsysteem in kassen voor Klimaat, Plant en Water. Doordat de sensoren letterlijk op elke gewenste plek inzetbaar zijn biedt dit de teler optimaal installatiegemak en flexibiliteit. Het verkrijgen van beter inzicht in de plant- en kasbalansen voor energie, water en assimilatie ondersteunt de teler bij de dagelijkse beslissingen en maakt het mogelijk om de teelt te optimaliseren. Hiermee levert Wireless Value een belangrijke bijdrage aan de implementatie van de Plant Empowerment principes en de uitvoering van het uniforme monitoringsprotocol volgens Plant Empowerment Digitaal Telen.

Klik hier om naar de website van Wireless Value te gaan.

Sigrow

De missie van Sigrow is “Planten behoeden voor een slechte microklimaat”. Daarom ontwerpt en produceert Sigrow sensorsystemen voor het meten van het microklimaat en de gewassen in kassen en Vertical Farms om betrouwbare gegevens te verschaffen en datagestuurde teelt- en AI-toepassingen te vergemakkelijken. De sensoroplossingen van Sigrow richten zich op het nauwkeurig monitoren, visualiseren en sturen van plantlicht, luchtmicroklimaat, substraat en huidmondjesgeleiding. Op deze manier ondersteunt Sigrow telers bij het verhogen van hun productiviteit, het verlagen van de energiekosten en het minimaliseren van de impact op het milieu. De data, gevisualiseerd in dashboards, zijn steeds meer gericht op de toepassing van ‘Plant Empowerment’ concepten en methoden.

Klik hier om naar de website van Sigrow te gaan.

Groen Kennisnet

De website Groen Kennisnet is een Nederlands informatie platform voor alle groene onderwijs-sectoren.  

Het is een belangrijk platform voor o.a. het Nederlands Hoger en Middelbaar Agrarisch Onderwijs dus in het bijzonder voor bovengenoemde kennisinstellingen. Er is een menu keuze “Onderwijs & Onderzoek” met submenu “Leermiddelen” waar veel informatie te vinden is over Het Nieuwe Telen, o.a. in de vorm van webinars en Video’s.

Klik hier om naar de website Groen Kennisnet te gaan.

Hogeschool Inholland Delft

In Delft, midden in de Randstad, vind je de groene opleidingen van Hogeschool Inholland met unieke opleidingen op het gebied van tuinbouw, voeding, landschap en milieu en veeteelt. Hogeschool Inholland staat erom bekend studenten goed voor te bereiden op toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Vanaf september 2020 gebruikt Hogeschool Inholland Plant Empowerment in haar standaard curriculum voor Tuinbouw en Agribusiness studies.

HAS Hogeschool Den Bosch

HAS Hogeschool is een van de beste onderwijs- en expertisecentra in Zuid-Nederland voor de sectoren agrifood en milieu, met 2 vestigingen: ‘s-Hertogenbosch en Venlo. Op dit moment werken er ruim 450 medewerkers, 3.000 studenten en 300 deelnemers aan vakopleidingen. Studenten van de bacheloropleiding Tuinbouw & Akkerbouw gebruiken het boek Plant Empowerment als basis voor de module ‘kas en klimaat’.

Klik hier voor meer informatie over HAS en Plant Empowerment.

Aeres University of Applied Sciences Dronten

Talent voor groei, dat is waar ze voor staan. De achtergrond van Aeres Hogeschool ligt in het hoger onderwijs in de landbouw. Zij richten zich op onderwijs, onderzoek en het delen en toepassen van kennis. Op deze manier dragen zij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Vanaf september 2020 is Plant Empowerment geïntegreerd in het curriculum van zowel de Nederlandse als de internationale opleiding Tuinbouw.

Niagara College Canada

Niagara College offers more than 130 diploma, bachelor degree and advanced level programs; as well as more than 600 credit, vocational and general interest part-time studies courses. Areas of specialization include food and wine sciences, advanced technology, media, applied health and community safety, supported by unique learning enterprises in food, wine, beer, distilling, horticulture and esthetics. Plant Empowerment has been involved with Niagara College in Canada since February 2021.

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”