Filosofie achter duurzaam en winstgevend telen met Plant Empowerment

De filosofie achter Plant Empowerment is dat de natuur zelf de oplossing biedt voor duurzaam telen en optimale resultaten door de natuurlijke eigenschappen van planten beter te benutten.

Planten zijn van nature duurzaam, efficiënt en weerbaar, waarom zouden we daar dan niet optimaal gebruik van maken?

Plant Empowerment is een geïntegreerde aanpak voor het duurzaam telen van gewassen in kassen. Uitgangspunt is het stimuleren en bevorderen van de natuurlijke groeikracht van de planten door optimale groeiomstandigheden te creëren, zowel boven de grond als in de wortelzone.

Het Plant Empowerment concept is onafhankelijk en vrij toegankelijk. De Auteurs hebben het ontwikkeld met de bedoeling dat het wereldwijd toegepast kan worden om de glastuinbouw te verduurzamen, zoals omschreven in onze missie.

De natuurlijke plant balansen ondersteunen met Plant Empowerment

Planten streven er naar om onder alle omstandigheden hun drie balansen te handhaven om sterk en gezond te worden. Door deze balansen te ondersteunen, maken de planten efficiënter gebruik van water, meststoffen en energie.

In de natuur zijn planten weerbaar tegen ziekten en plagen. Plant Empowerment gebruikt deze natuurlijke eigenschappen om de groei van planten te optimaliseren.

Daarom draagt Plant Empowerment bij aan een duurzame en winstgevende glastuinbouw.

Terug naar pagina-index

Duurzaam en winstgevend telen vergt een geïntegreerde aanpak

De groei en ontwikkeling van planten is een complex proces waarbij vele factoren een rol spelen.  Bovendien zijn deze factoren onderling met elkaar verbonden en beïnvloeden ze elkaar.  Dit betekent dat optimalisatie van het teeltproces alleen mogelijk is door een geïntegreerde aanpak die met alle factoren en hun onderlinge samenhang rekening houdt.

Het Plant Empowerment concept maakt daarom gebruik van de natuurlijke plant -en kasbalansen. De balansen zijn gebaseerd op de fysiologische en natuurkundige wetmatigheden die het gedrag van de planten en het kasklimaat bepalen.

Een belangrijk principe is dat de beperkende factor bepalend is voor het eindresultaat.

Terug naar pagina-index

Digitaal Telen / Autonoom Telen met Plant Empowerment

Omdat de groei en ontwikkeling van planten een complex proces is waarbij zoveel factoren en wetmatigheden een rol spelen schiet de klassieke teeltmethode op basis van groene vingers, ervaring en gevoel tekort om het proces te optimaliseren.

Daarom maakt Plant Empowerment gebruik van sensoren om de klimaatomstandigheden in de kas en de plantreacties te monitoren. Verder wordt het verloop van het groeiproces vastgelegd in objectieve gewaswaarnemingen, productie cijfers, enzovoort.

Hierdoor wordt betrouwbare data verkregen die de basis vormen voor Digitaal Telen en Autonoom telen; een gestructureerde teeltmethode die meetbaar en stuurbaar is, herhaalbaar en verbeterbaar, maar bovendien veel gemakkelijker  schaalbaar en overdraagbaar is op jonge en onervaren telers en consultants.

Terug naar pagina-index

Plant Empowerment is universeel toepasbaar

Omdat Plant Empowerment gebaseerd is op de natuurlijke eigenschappen van planten en natuurkundige principes is de teeltmethode toepasbaar voor alle soorten gewassen en alle voorkomende klimaatzones op aarde.

Bovendien is bij Plant Empowerment de techniek geen doel, maar een hulpmiddel. Daardoor kan Plant Empowerment worden toegepast in allerlei typen kassen met uiteenlopende niveaus van technische voorzieningen, van eenvoudig tot zeer geavanceerd.

Dat alles maakt Plant Empowerment tot de universele basis voor een duurzame en winstgevende glastuinbouw wereldwijd.

Terug naar pagina-index

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”