Plant Empowerment boeken

Plant Empowerment is een integrale benadering van het teeltproces die gebaseerd is op de natuurlijke groeikracht van planten en gebruik maakt van fysiologische en natuurkundige principes in plaats van groene vingers en gevoel. Bovendien is Plant Empowerment universeel toepasbaar voor alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen.

Sinds de introductie in 2018 mag dit concept zich verheugen in een groeiende internationale belangstelling van telers, onderzoekers, consultants, kennisinstellingen en beleidsmakers. Van het boek “Plant Empowerment de basisprincipes” dat beschikbaar is in het Nederlands, Engels en Spaans zijn inmiddels vele duizenden exemplaren verkocht in meer dan dertig landen.

In 2023 is een aanvullend boek verschenen “Plant Empowerment Digitaal Telen” om te voorzien in de toenemende behoefte aan praktische richtlijnen voor een uniform monitoringsprotocol voor teeltsturing op basis van data. 

Hiermee hebben de auteurs van Plant Empowerment, ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel een krachtige innovatieve impuls gegeven aan het wereldwijde streven naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw.

Plant Empowerment de basisprincipes

De theorie en praktische aanpak van Plant Empowerment worden toegelicht in het boek “Plant Empowerment: de basisprincipes”.
In 350 pagina’s beschrijft het boek de fysiologische en fysische aspecten van het telen van gewassen in kassen.
De plantenfysiologische en natuurkundige principes worden uitgewerkt in een praktische teeltmethode die toepasbaar is voor alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen. Met behulp van duidelijke stappenplannen kunt u direct aan de slag.
Daarnaast geeft het boek veel nuttige technische  informatie over kassen, installaties en sensoren, die behulpzaam is bij het beoordelen van bestaande en nieuwe kasconcepten.
Het boek is rijk geïllustreerd met tekeningen, foto’s, grafieken en diagrammen en geschikt voor zowel educatieve als praktische doeleinden.
Het boek is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Spaans.

Coniunctio physicae botanicaeque mirable novos fructus producit

Plant Empowerment Digitaal Telen

Het boek “Plant Empowerment Digitaal Telen” is een aanvulling op de basisprincipes, en beschrijft in 100 pagina’s hoe het innovatieve concept door een gestructureerde aanpak van data-acquisitie en monitoring volgens een vast protocol een uitstekende basis vormt voor alle voorkomende vormen van Digitaal Telen en Autonoom telen met behulp van computer algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI). Dit maakt het teeltproces gemakkelijker en duurzamer, levert een hoger rendement, en versnelt de leercurve. Tevens is het een handleiding voor het selecteren en installeren van de juiste sensoren om het teeltproces te monitoren in de kas. Het boek is rijk geïllustreerd met tekeningen en grafieken en geschikt voor zowel educatieve als praktische doeleinden. Het boek is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

Boeken bestellen

Wilt u direct deze boeken apart of in combinatie bestellen?

Brochures aanvragen

Wilt u eerst een betere indruk krijgen van de inhoud en vormgeving van de boeken?
Kies dan onderaan de bestelpagina van het betreffende boek voor “brochure aanvragen”