Plant Empowerment

Plant Empowerment is een geïntegreerde benadering op basis van natuurkunde en plantenfysiologie die leidt tot een uitgebalanceerde teeltmethodiek voor de beschermde teelt van gewassen, resulterend in gezonde weerbare planten, hoge opbrengst en kwaliteit, lage energiekosten en economische kasconcepten. 

De groeiende wereldbevolking en toenemende schaarste aan water, energie en grondstoffen stelt ons voor enorme uitdagingen. De natuur zelf biedt de sleutel tot verrassende oplossingen.

Plant Empowerment is de snelste route naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw wereld wijd.

Coniunctio physicae botanicaeque mirable novos fructus producit

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”

Plant Empowerment is een integrale benadering van het teeltproces die gebaseerd is op de natuurlijke groeikracht van planten en gebruik maakt van fysiologische en natuurkundige principes in plaats van groene vingers en gevoel. Bovendien is Plant Empowerment universeel toepasbaar voor alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen.

De auteurs van “Plant Empowerment: de basisprincipes”, ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel hebben hiermee een krachtige innovatieve impuls gegeven aan het wereldwijde streven naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw.

Sinds de introductie in 2018 mag Plant Empowerment zich verheugen in een groeiende internationale belangstelling van telers, onderzoekers, consultants, kennisinstellingen en beleidsmakers. Van het boek dat beschikbaar is in het Nederlands, Engels en Spaans zijn inmiddels vele duizenden exemplaren verkocht in meer dan dertig landen.