Toepassing van Plant Empowerment

Door de nieuwe inzichten en principes van Plant Empowerment toe te passen, profiteren veel telers al van verbeterde resultaten. Ze constateren een verbeterde groei en opbrengst, minder ziekten en plagen en besparen tegelijkertijd water, energie en nutriënten. Het rendement kan nog verder worden verhoogd door een integrale planmatige aanpak.

Digitaal Telen

Het teeltconcept Plant Empowerment is gebaseerd op de wetmatigheden van de fysiologie en de natuurkunde. Die wetmatigheden vormen de basis voor Digitaal Telen. Het monitoren van de plantbalansen en kasbalansen met behulp van sensoren en objectieve waarnemingen  levert betrouwbare data over het verloop van de teelt. Het toetsen van dit verloop aan het teeltplan en het analyseren van afwijkingen vergroot het inzicht en biedt aanknopingspunten voor verbetering.

Dat maakt bovendien het teeltproces herhaalbaar, ondanks het feit dat de weersomstandigheden en het teeltverloop elk jaar weer anders zijn.

 

Versnellen van de leercurve

Digitaal Telen op basis van Plant Empowerment leidt tot een vaste koers voor de sturing van de teelt waarbij het gewas voortdurend in balans is. Dit in tegenstelling tot de gangbare praktijk waarbij de koers telkens moet worden bijgesteld om het gewas weer in balans te brengen. De vaste koers maakt het mogelijk om de leercurve van zowel jonge beginnende telers als ervaren telers aanzienlijk te versnellen.

Autonoom telen

Het continu verzamelen van data tijdens het teeltproces geeft inzicht in hoe de plantbalansen en de kasbalansen functioneren en biedt in combinatie met het teeltplan als referentie de juiste handvatten voor effectieve optimalisatie.

Omdat het teeltplan is gebaseerd op fysiologische en natuurkundige wetmatigheden vormt planmatig telen volgens Plant Empowerment tevens een robuust  framework voor Autonoom telen.

Het boek

“Plant Empowerment de basisprincipes”

Plant Empowerment is een integrale benadering van het teeltproces die gebaseerd is op de natuurlijke groeikracht van planten en gebruik maakt van fysiologische en natuurkundige principes in plaats van groene vingers en gevoel. Bovendien is Plant Empowerment universeel toepasbaar voor alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen.

De auteurs van “Plant Empowerment: de basisprincipes”, ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel hebben hiermee een krachtige innovatieve impuls gegeven aan het wereldwijde streven naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw.

Sinds de introductie in 2018 mag Plant Empowerment zich verheugen in een groeiende internationale belangstelling van telers, onderzoekers, consultants, kennisinstellingen en beleidsmakers. Van het boek dat beschikbaar is in het Nederlands, Engels en Spaans zijn inmiddels vele duizenden exemplaren verkocht in meer dan dertig landen.