Plant Empowerment Academy gestart

Plant Empowerment is een integrale benadering van het teeltproces die gebaseerd is op de natuurlijke groeikracht van planten en gebruik maakt van fysiologische en natuurkundige principes in plaats van groene vingers en gevoel. Bovendien is Plant Empowerment universeel toepasbaar van alle gewassen, alle voorkomende klimaatzones en uiteenlopende typen kassen.
De auteurs van “Plant Empowerment de basisprincipes”, ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A. van Weel hebben hiermee een krachtige innovatieve impuls gegeven aan het wereldwijde streven naar een duurzame en winstgevende glastuinbouw.
Sinds de introductie in 2018 mag Plant Empowerment zich verheugen in een groeiende internationale belangstelling van telers, onderzoekers, consultants, kennisinstellingen en beleidsmakers. Van het boek dat beschikbaar is in het Nederlands, Engels en Spaans zijn inmiddels vele duizenden exemplaren verkocht in meer dan dertig landen.
Voor meer informatie en bestellingen, kijk op www.plantempowerment.academy

Tot nu toe zijn het vooral de toeleveranciers in de Tuinbouw die zich succesvol hebben georganiseerd om Plant Empowerment commercieel te promoten en te implementeren. En veel telers profiteren nu al van de positieve resultaten.
Daarnaast is er echter ook behoefte aan een platform waar niet-commerciële partijen gericht op onderzoek, kennisontwikkeling en onderwijs over duurzame teelt zich kunnen organiseren en samenwerken.

Daarom hebben we als Auteurs van Plant Empowerment de Academy gestart. Binnen de Academy kunnen onderzoekers, docenten, studenten, opleiders, producenten van lesmateriaal etc. elkaar ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen en gezamenlijk nieuwe inzichten ontwikkelen over duurzaam telen in leergemeenschappen.
Vanaf 1 juli 2022 wordt de website www.plantempowerment.academy de centrale kennisbron van Plant Empowerment. We hopen dat veel individuen, instituten en organisaties die actief zijn in de duurzame tuinbouw hun weg naar ons platform zullen vinden en zich zullen aansluiten bij verschillende leergemeenschappen om duurzame en winstgevende teelt verder te promoten en te ontwikkelen.