Plant Empowerment Digitaal Telen verschenen

Sinds de publicatie van ons boek “Plant Empowerment de basisprincipes” mogen we ons verheugen in een grote belangstelling. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook internationaal. In Nederland wordt het boek gebruikt als basis voor het cursusprogramma Het Nieuwe Telen voor praktiserende tuinbouwondernemers en andere partijen in de sector, zoals adviseurs, onderzoekers, toeleveranciers en beleidsmakers. Ook is het sinds een aantal jaren opgenomen in het curriculum van het Middelbaar en Hoger Agrarisch Onderwijs.

Ondanks het feit dat het Plant Empowerment concept succesvol is blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig om vanuit de traditionele teeltmethoden, die uitgaan van frequente gewaswaarneming en reactief bijsturen op basis van ervaring, gevoel en groene vingers, over te schakelen naar planmatig telen gebaseerd op plantenfysiologische en natuurkundige wetmatigheden en objectieve data.
Dit nieuwe boek “Plant Empowerment, Digitaal Telen” beschrijft een pragmatische methode om gewassen te telen op basis van data verkregen met een uniform monitoringsprotocol en een gestructureerde wijze van teeltsturing.
Daarmee willen wij graag telers, onderzoekers, adviseurs, en toeleveranciers een handreiking bieden en aanmoedigen om de stap naar Digitaal Telen volgens het Plant Empowerment concept toch te maken, want het maakt het leven van een teler een stuk gemakkelijker, het is duurzamer en het levert bovendien
meer op.
Dit maakt tevens dat de uitwisseling van data en kennis uit proeven en de praktijk tussen telers, onderzoekers, adviseurs en toeleveranciers efficiënter gaat verlopen. Door versnelt de leercurve en daarmee hopen wij de transitietijd van de wereldwijde Glastuinbouw sector naar een duurzame en winstgevende toekomst, aanzienlijk te verkorten.
De auteurs

Voor meer informatie:
Plant Empowerment Academy
Linkedin Plant Empowerment Academy
Email Plant Empowerment Academy

Het nieuwe boek is verkrijgbaar in de webshop.
De Engelse uitgave wordt verwacht in januari 2024.